Hiển thị một kết quả duy nhất

9,775,000 2,990,000
11,000,000 5,200,000
10,500,000 5,200,000